Gulv- montert palleutrekk og gavl –montert palleutrekk

Ett stort lager trenger gode løsninger. På lager går det store mengder ut og inn hver eneste dag. Derfor må alle aktiviteter analyseres slik at man kan skape de mest effektive og energibesparende løsningene. Det er stor aktivitet og mange som håndtere varer samtidig.

Lager har ofte store reoler hvor paller med kasser og containere av ulike slag oppbevares. Det er vanlig å plassere pallene slik at de som brukes eller selges mest, samtidig er mest tilgjengelige. Men det er ikke alltid det er så enkelt som i teorien. Derfor utvikler man hjelpemidler som skal gjøre aktivitetene mer effektive.

Gulv –monterte palleutrekk med hjul er laget for å forenkle aktivitetene på et lager. Ved å ha muligheten til å trekke ut en pall med en container kan man enklere komme til varene som ligger oppi. Da er man ikke avhengig av en truck eller jekktralle for å få ut varene. Disse palleutrekkene er gulv –montert fordi det er mindre kostbart og enklere å ta i bruk. Det er bare å ta tak i kanten på containeren og dra den rett ut. Da unngår man kroppslige skader, og man slipper å bruke makt for å nå tak i det man skal finne.

 

De gavl- monterte palleutrekkene har de samme bruksområdene som den gulv –monterte, men har den fordelen at man kan trekke ut de pallene man ønsker i større høyde. Løftekapasiteten er noe mindre enn de gulv –monterte palleutrekkene.

 

Når man vi oppbevare og sortere papirer, dokumenter av ulike slag, bør man vurdere andre løsninger enn hva man finner på et stort varelager. Et rom med papirer er også et lager, men i en annen skala.

 

Arkivreoler og arkivhyller

 

Det er nettopp arkivhyller og reoler man trenger da. Dette kan være et slags lager for administrasjonen. For det er ikke alt som kun kan være digitalisert. Med fysiske papirer, har man håndfaste bevis for avtaler og kontrakter underskrevet mellom to aktører. Disse kan det bli mange av. Derfor bør man kategorisere. Det kan være:

*årstall/måned/uke

*avdeling

*kunde

*avsluttede prosjekt

*pågående prosjekt

 

Det finnes sikkert hundrevis av ulike måter å kategorisere på, men det er uansett viktig at man har et system, slik at det er enkelt å finne fram. Med arkivhyller og arkivreoler mener man slike som man kan arkivere dokumentene på en enkel og oversiktlig måte. De finnes i utallig ulike former, men det viktigste er at de utnytter plassen optimalt, slik at det er enkelt å gå mellom reolene og at hyllene er solide til å holde arkivmapper og permer. Gjerne med en hyllekant som man kan notere hva hyllen inneholder.

 

 

 

 

Dekkreoler

 

Et verksted reparerer ofte biler som har fått skade. Men dersom man har plass til overs, bør man tenke på å skaffe seg dekkreoler – vis mer. Da kan man starte med dekkhotell, og på den måten sikre seg at kundene kommer igjen og igjen. Dette er en form for mer –salg som blir mer og mer vanlig. Alt fra sykkelbutikker til bilverksteder har i dag dekkhotell. Dekkreolene skal kun bære dekk, så reolene kan stå tett i tett. Med litt skrånet hylle, vil dekkene ikke rulle ut. Man kan også se for seg en slik oppbevaring for privat bruk. Men da er man ikke avhengig av så stor plass. Kun et lite hjørne i garasjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *